Xác định và xây dựng hai NAMA khả thi

Xác định và xây dựng hai NAMA khả thi

Dự án cung cấp tư vấn về khái niệm, xác định các tiêu chí và chỉ số cho NAMA, những tác động tiềm tàng và các đồng lợi ích của chúng. Hai NAMA có khả năng được cấp vốn đầu tư, bao gồm các nghiên cứu khả thi, các hệ thống MRV và các kế hoạch tài chính đang được xây dựng và sẽ được gửi tới các nhà tài trợ tiềm năng để kêu gọi tài trợ.
Những thành tựu chính trong quá trình xây dựng bao gồm:

  • Xây dựng danh sách các NAMA tiềm năng dựa trên tính khả thi, tiềm năng giảm nhẹ và tính hấp dẫn;
  • Xây dựng đề xuất NAMA vận tải đô thị bền vững. NAMA tập trung vào việc áp dụng các công nghệ xe buýt các-bon thấp hiệu quả hơn, cải tiến hoạt động và chuyển đổi từ vận tải cá nhân sang vận tải công cộng;
  • Nộp đề xuất NAMA xe buýt các-bon thấp (LCB) đến Quỹ hỗ trợ NAMA (NAMA Facility);
  • Tổ chức các cuộc hội thảo của các bên liên quan, khoá tập huấn về vận tải công cộng đô thị cũng như chuyến tham quan học tập tới Trung Quốc cho các bên liên quan chính của Việt Nam;
  • NAMA thứ hai hiện đang được xác định và ưu tiên xây dựng. NAMA sẽ được hoàn thành và giới thiệu tới các tổ chức tài chính để có thể nhận tài trợ vào năm 2018.

Đường dẫn tới trang thông tin về xe buýt các-bon thấp