Sự kiện

TỔNG KẾT DỰ ÁN NAMA

TỔNG KẾT DỰ ÁN NAMA

Dự án NAMA đã đạt được hầu hết các mục tiêu mà dự án đã đề ra sau bốn năm ...
Xem thêm
TRICHY, KOVAI TO GET TECHNICAL AND FINANCIAL AID UNDER NAMA PROJECT

TRICHY, KOVAI TO GET TECHNICAL AND FINANCIAL AID UNDER NAMA PROJECT

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ) ...
Xem thêm
TIRUCHI AMONG FIVE CITIES CHOSEN FOR NAMA PROJECT

TIRUCHI AMONG FIVE CITIES CHOSEN FOR NAMA PROJECT

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ) ...
Xem thêm
MARITIUS: GREENHOUSE - TOWARDS ELABORATION OF A MITIGATION STRATEGY AND ACTION PLAN

MARITIUS: GREENHOUSE – TOWARDS ELABORATION OF A MITIGATION STRATEGY AND ACTION PLAN

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ) ...
Xem thêm
Loading...