Dự án “Hỗ trợ các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) tại Việt Nam” hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách về khí hậu đầy tham vọng và đạt được mục tiêu đóng góp cho các nỗ lực giảm nhẹ toàn cầu như đã cam kết trong Thỏa thuận Paris về KH. Dự án mang tính phù hợp cao do việc tăng cao khó kiểm soát của phát thải khí nhà kính tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết thực hiện các hoạt động giảm nhẹ đầy tham vọng trong bối cảnh Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và NAMA sẽ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc đạt được các mục tiêu tương ứng và đóng góp vào tăng trưởng bền vững. Với sự hợp tác chặt chẽ của Bộ TN&MT, dự án nhằm tăng cường năng lực của Bộ TN&MT trong việc điều phối và tư vấn cho các Bộ ngành và các bên liên quan. Do đó, dự án tạo điều kiện xây dựng và thực hiện NAMA khả thi có thể kêu gọi hỗ trợ quốc tế, bao gồm thiết lập một hệ thống Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định (MRV) vững chắc.

VỀ DỰ ÁN

LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

THÀNH VIÊN

TIN TỨC & SỰ KIỆN