Kiến thức & Nguồn tài liệu

Intended Nationally Determined Contribution of Viet Nam (INDC)

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ) ...

Hướng dẫn NAMA cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn NAMA cho người mới bắt đầu Giám sát thị trường các-bon 2015 ...

Chương trình quốc gia năng lượng hiệu quả Việt Nam

Chương trình quốc gia năng lượng hiệu quả Việt Nam Khung quản lý xã hội và môi trường Bộ Công ...

Phân tích thực hành tốt trên toàn cầu về LEDS, NAMAs và MRV

Phân tích thực hành tốt trên toàn cầu về LEDS, NAMAs và MRV Đối tác minh bạch của Thỏa thuận ...

National Action Plan on Green Growth

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ) ...