NAMA trong bối cảnh Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu trên toàn thế giới. Từ trước đến nay, Việt Nam đã và đang chỉ là một quốc gia góp một phần nhỏ vào sự nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, các dự báo cho thấy phát thải khí nhà kính ở Việt Nam tiếp tục tăng, chủ yếu là từ ngành năng lượng. Ngày nay, cường độ sử dụng năng lượng của Việt Nam – lượng tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP – là cao so với các nước khác trong khu vực.
Tác động của biến đổi khí hậu rất đáng báo động trên phạm vi cả nước: Nhiệt độ trung bình tăng nhanh hơn so với xu hướng toàn cầu, các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng về tần suất và cường độ, và mực nước biển tăng lên. Người dân tiếp tục bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn, đe doạ đến sinh kế, nông nghiệp, an toàn thực phẩm và hệ sinh thái.
Chính phủ Việt Nam nhận thức rõ thách thức của biến đổi khí hậu và nguy cơ quán tính các bon nên đã -xây dựng chính sách, chương trình từ cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp địa phương, tới cấp ngành nhằm giải quyết tính dễ bị tổn thương do khí hậu,thúc đẩy phát triển các-bon thấp và tăng trưởng xanh.NAMA là gì và Việt Nam có những cơ hội nào?
NAMA hướng đến bất kỳ hành động nào nhằm giảm phát thải do chính phủ khởi xướng ở các nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi. Qua đó, các hành động bao gồm chính sách, chiến lược hoặc chuẩn bị và tăng cường năng lực cho các biện pháp làm giảm phát thải khí nhà kính trong bối cảnh phát triển bền vững. Các sáng kiến ​​tương ứng, hoặc là tập trung vào một lĩnh vực, hoặc được thực hiện trên nhiều lĩnh vực với trọng tâm ở tầm quốc gia rộng hơn. NAMA được hỗ trợ công nghệ, tài chính và tăng cường năng lực từ các nước công nghiệp hoá nhằm mục đích giảm mức phát thải so với Kịch bản thông thường đến năm 2020.
NAMA có thể đóng góp đáng kể vào việc thực hiện các chiến lược phát triển các-bon thấp và Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của một quốc gia. Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) phân loại NAMA theo bốn loại: mục tiêu, chiến lược, chính sách, và chương trình dự án. Do đó, một chính sách NAMA hướng nhiều đến thay đổi mang tính chuyển đổi, trong khi kết quả trực tiếp của một dự án giảm nhẹ cụ thể có thể được đánh giá một cách dễ dàng hơn.

NAMA là gì và Việt Nam có những cơ hội nào?

NAMA hướng đến bất kỳ hành động nào nhằm giảm phát thải do chính phủ khởi xướng ở các nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi …

Xem thêm

Các chính sách liên quan đến NAMA ở Việt Nam

Chính phủ Việt Nam sẵn sàng thực hiện các hoạt động giảm nhẹ, như NAMA, và khuyến khích các Bộ, ngành cũng như chính quyền địa phương xây dựng NAMA…

Xem thêm

Sắp xếp thể chế cho việc giảm nhẹ biến đổi khí hậu theo UNFCCC

Việt Nam là một thành viên của Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), chính phủ đã ký Công ước vào năm 1992 và phê chuẩn vào năm 1994…

Xem thêm

Thực hiện Thỏa thuận Paris về khí hậu : Con đường phía trước

Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về KH được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thông qua Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2016 …

Xem thêm