Dự án NAMA đã đạt được hầu hết các mục tiêu mà dự án đã đề ra sau bốn năm thực hiện. Các kết quả này đã được trình bày trước hơn 100 đại biểu đại diện các bên tham gia hoạt động về biến đổi khí hậu trong nước và quốc tế tại hội thảo tổng kết dự án NAMA, diễn ra ngày 30/10/2018 tại Hà Nội. Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường…