• NAMA là gì?

  NAMA LÀ GÌ?

  NAMA - Các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia - là các hành động tự nguyện nhằm giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu một cách hiệu quả ở các nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi, nhằm giảm phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực khác nhau. Các hành động này được hỗ trợ và thực hiện thông qua việc chuyển giao công nghệ, cung cấp tài chính và tăng cường năng lực từ các nước công nghiệp hóa. Thuật ngữ "NAMA" được giới thiệu lần đầu tiên trong Kế hoạch hành động Bali (BAP) năm 2007. Từ khi ra đời, NAMA được nghiên cứu và thực hiện rộng rãi trên toàn thế giới. Một trong những thế mạnh của NAMA là cho phép các phương pháp tiếp cận linh hoạt liên quan đến việc xây dựng và thực hiện chúng. Tuy nhiên, phạm vi tiếp cận NAMA cũng đòi hỏi phải có hướng dẫn chi tiết hơn. Trang web này đóng vai trò như một diễn đàn cung cấp thông tin cơ bản về NAMA và hỗ trợ những người làm việc trong lĩnh vực này thông tin để xây dựng và thực hiện NAMA, với trọng tâm là Việt Nam. Đây là một phần “dự án MONRE/GIZ “Hỗ trợ các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) tại Việt Nam"

   

  TẠI SAO NAMA LẠI QUAN TRỌNG?

  NAMA đóng một vai trò không thể thiếu trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nhẹ được đề ra trong Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) theo Thỏa thuận Paris về khí hậu và tăng cường tham vọng của các mục tiêu giảm nhẹ theo ngành. Ngoài tác động giảm phát thải, NAMA đóng vai trò chủ động trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế bền vững với các đồng lợi ích quan trọng như cải thiện sức khoẻ con người, giảm ô nhiễm không khí do giảm lưu thông phương tiện cơ giới hoặc điện khí hóa nông thôn từ việc phổ biến năng lượng tái tạo.

   

  Xem thêm

 • Tổng quan

  Tổng quan

  NAMA Việt Nam

  Phần này cung cấp một số thông tin cơ bản về bối cảnh và khung NAMA hiện có ở Việt Nam

  Hành động giảm nhẹ tại Việt Nam

  Tại đây người đọc sẽ tìm thấy thông tin tổng quan về các hành động giảm nhẹ đã và đang diễn ra tại Việt Nam

  Dự án MONRE/GIZ NAMA

  Dự án MONRE/GIZ NAMA hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đạt được mục tiêu về giảm nhẹ và thực hiện Thỏa thuận Paris về khí hậu

  Thư viện kiến thức

  Tại đây người đọc tìm thấy thông tin hữu ích, các ấn phẩm về việc xây dựng và thực hiện NAMA, và thông tin về bối cảnh ở Việt Nam the context in Viet Nam
 • Sự kiện

  Sự kiện
  by admin
  Dự án NAMA đã đạt được hầu hết các mục tiêu mà dự án đã đề ra sau bốn năm thực hiện. Các kết quả này đã được trình bày trước hơn 100 đại biểu đại diện các bên tham gia hoạt động về biến đổi khí hậu trong nước và quốc tế tại hội thảo tổng kết dự án NAMA, diễn ra ngày 30/10/2018 tại Hà Nội. Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường…
  by Lien Nguyen
  Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).
  Xem thêm